Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχές του Δήμου Αλμυρού

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχές του Δήμου Αλμυρού

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, η οποία δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα στη Διαύγεια, κηρύχτηκαν περιοχές της Μαγνησίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις) από τις 26 Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε να κηρυχτούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι εξής περιοχές:

Α: ΒΟΛΟΥ
• Της Τ.Κ. Μακρινίτσας της ∆.Ε. Μακρυνίτσας, της Τ.Κ. Ανακασιάς της ∆.Ε. Ιωλκού, της Τ.Κ. Άλλης Μεριάς της ∆.Ε. Πορταριάς-Μακρυνίτσας, της Τ.Κ. Αγ. Βλασίου και της Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων
της ∆.Ε. Αρτέµιδας, της Τ.Κ. Αγριάς της ∆.Ε. Αγριάς-Αρτέµιδας, της Τ.Κ. Νεαπόλεως – Νέες Παγασεές και της Τ.Κ. Μελισσατίκων της ∆.Ε. Βόλου, του ∆ήµου Βόλου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων

Β: ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
• Της ∆.Ε. Αργαλαστής, της ∆.Ε. Αφετών, της Τ.Κ. Τρικερίου της ∆.Ε. Τρικερίου, της Τ.Κ. Μηλεών, της Τ.Κ. Βυζίτσας και της Τ.Κ. Πινακατών της ∆.Ε. Μηλεών και της ∆.Ε. Σηπιάδος του ∆ήµου Ν. Πηλίου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων

Γ: ΑΛΜΥΡΟΥ
• Της ∆.Ε. Πτελεού, της ∆.Ε. Σούρπης και της ∆.Ε. Αλµυρού του ∆ήµου Αλµυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων

∆: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
• Της Τ.Κ. Κερασιάς της ∆.Ε. Κάρλας του ∆ήµου Ρήγα Φεραίου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων
Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει έως 28 ΜΑΙΟΥ 2018 .
Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει δίχως νέο έγγραφο άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι περιοχές των δήµων που περιγράφονται παρακάτω είναι ήδη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μέχρι 12 Μαρτίου του έτους 2018 και ως εκ τούτου αν οι εμπλεκόμενοι ∆ήµοι θεωρούν ότι συντρέχουν οι λόγοι της ισχύος της παράτασης , θα πρέπει να επανέλθουν µε νεότερο αίτημα για παράταση αυτών λίγο πριν την ημερομηνία λήξης της υφιστάμενης κήρυξης.

Οι περιοχές αυτές είναι:
• η Τ.Κ. Πορταριάς, της Δ.Ε. Πορταριάς και η Τ.Κ. Δρακείας της Δ.Ε. Αγριάς, του Δήμου Βόλου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων
• ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου,
• η Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου Νηλείας και η Τ.Κ. Καλών Νερών της Δ.Ε. Μηλέων του Δήμου Νοτίου Πηλίου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων
• η Τ.Κ. Καναλίων της Δ.Ε. Κάρλας και η Τ.Κ. Κεραμιδίου της Δ.Ε. Κεραμιδίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και
• η Τ.Κ. Ανάβρας της Δ.Ε. Ανάβρας του Δήμου Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων

πηγή: www.volos.ert.gr