Σε νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS +KA2 συμμετέχει το Γυμνάσιο Ευξεινούπολης

Σε νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS +KA2 συμμετέχει το Γυμνάσιο Ευξεινούπολης

Το  Γυμνάσιο  Ευξεινούπολης  τη διετία 2018-2020

συμμετέχει  σε ένα νέο  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  Erasmus+/KA2  με τίτλο  “Common Ground”   ως Εταίρος, το οποίο  επιχορηγείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ι.Κ.Υ.,  στη Στρατηγική Σύμπραξη στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης με σχολεία εταίρους από τη Γερμανία, τη  Γαλλία, την Ιταλία  και  τη Φινλανδία.

Στόχος του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους μαθητές για την είσοδό τους σε μια κοινωνία ολοένα και πιο πολυ-πολιτισμική, φέρνοντας τους σε επαφή με την κουλτούρα άλλων χωρών και προάγοντας την ανοχή στην διαφορετικότητα. Βασική προτεραιότητα του σχεδίου είναι η προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Στόχος είναι να βελτιώσει η σχολική κοινότητα και κατά προέκταση και η ευρύτερη κοινωνία τη γνώση της σχετικά με τις αλλαγές που συμβαίνουν στο παρόν αλλά και να βοηθήσει την ενσωμάτωση τόσο μεταναστών όσο και προσφύγων δημιουργώντας ένα «κοινό έδαφος» αλληλοσεβασμού και εκτίμησης ανάμεσα σε ανθρώπους με διαφορετικό παρελθόν αλλά κοινό μέλλον.

Στόχος επίσης του προγράμματος είναι η απόκτηση δεξιοτήτων, τόσο γλωσσικών, με τη χρήση της Αγγλικής ως γλώσσας επικοινωνίας και διεξαγωγής του προγράμματος, όσο και στη χρήση νέων εφαρμογών και τεχνολογιών για τη συλλογή και παρουσίαση του υλικού από τους μαθητές και τους καθηγητές. Το έργο θα έχει θετική επίδραση στη συμπεριφορά των μαθητών και θα διευρυνθεί η ευρωπαϊκή διάσταση  του σχολείου. Θα προάγει τη δημιουργικότητα και την κριτική τους σκέψη καθώς και την ικανότητα της διάδρασης σε ένα καινούριο περιβάλλον μέσα από μια πληθώρα ποικίλων δράσεων.

Η πρώτη διακρατική συνάντηση των εκπαιδευτικών του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στη Γερμανία στις αρχές του Νοέμβρη 2018.

Το Γυμνάσιο Ευξεινούπολης έχει μακρά, θετική εμπειρία στα Ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία έχουν την υποστήριξη όχι μόνο του συλλόγου των καθηγητών και  των μαθητών αλλά και του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας.

Η Διευθύντρια
Σταυραντώνη Μαρία