Στο τιμόνι του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας και πάλι ο Ευθ. Τσάμης

Στο τιμόνι του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας και πάλι ο Ευθ. Τσάμης

Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας , που διενεργήθηκαν στις  21 Οκτωβρίου 2018, με το αρ.πρωτ.18275/186133/29-11-2018 έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, κατά την συνεδρίαση της  4ης Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 308 του ν. 4512/2018 ( ΦΕΚ Α΄5) τα παρόντα μέλη ομόφωνα αποφάσισαν να συγκροτηθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Τσάμης Ευθύμιος

Αντιπρόεδρος: Γιοβάννη-Μπέη Αγγελική

Γενικός Γραμματέας: Σάλτης Θεόφιλος

Ταμίας: Πάτσιος Δημήτριος

Μέλη:

Μάνδρος Χαράλαμπος
Ντέρτσας Κωνσταντίνος
Χριστοφορίδης Πρόδρομος
Σερβετάς Νικόλαος του Βασιλείου
Λύτρας Δημήτριος
Καρζής Αντώνιος
Μακρής Ηλίας

www.myvolos.net