Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δ. Αλμυρού

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δ. Αλμυρού

Την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίο

Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμυρού, για διαβούλευση επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2019.
2. Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού πριν την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
3. Διατύπωση γνώμης επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά βιοέλαια, ισχύος 0,995 MW, της εταιρείας ‘ENERGY CONSULTING & DESIGN IKE’ η οποία θα εγκατασταθεί στη θέση ΚΟΥΡΙ της Τ.Κ. Άνω Αργιλοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας».

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας αυτή θα επαναληφθεί την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου (αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα) οπότε θεωρείται ότι υφίσταται σε κάθε περίπτωση απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 3852/2010.