Συνεδριάζει η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αλμυρού

Συνεδριάζει η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αλμυρού

Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλμυρού,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν3852/2010, θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού (Βασ. Κωνσταντίνου 117, 37100 Αλμυρός) την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 18:00 για διαβούλευση επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2019.
2. Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού πριν την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
3. Διατύπωση απόψεων επί της αξιοποίησης του παράκτιου μετώπου του Δήμου Αλμυρού.
4. Διατύπωση γνώμης επί της χωροθέτησης-εγκατάστασης και λειτουργίας πράσινων σημείων στο Δήμο Αλμυρού.
5. Διατύπωση γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) της δραστηριότητας «Εγκατάσταση και λειτουργία λατομείου μαρμάρων, έκτασης 86.000 m2, στη θέση Περδικοράχη της Τ.Κ. Φυλάκης, του Δ. Αλμυρού, της Π.Ε.Μαγνησίας», φερόμενης ιδιοκτησίας της SUNNY ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»».

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας αυτή θα επαναληφθεί την Τρίτη 20 Νοεμβρίου (αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα) οπότε θεωρείται ότι υφίσταται σε κάθε περίπτωση απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 3852/2010.