Συνεδριάζει την Τετάρτη 30/10 το δημοτικό συμβούλιο Αλμυρού

Συνεδριάζει την Τετάρτη 30/10 το δημοτικό συμβούλιο Αλμυρού

Με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο.

Με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Αλμυρού. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 7.00μμ και θα πραγματοποιηθεί για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:  

1.    Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Θεσσαλίας».
2.    Αποδοχή και έγκριση εφαρμογής προγραμμάτων Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού περιόδου 2019-2020.
3.    Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Καθηγητές Φυσικής Αγωγής) που θα απασχοληθούν στα προγράμματα «Άθληση για όλους» περιόδου 2019-2020, από το Δήμο Αλμυρού.
4.    Έγκριση η μη, ορισμού καταβολής αντιτίμου για τη συμμετοχή αθλουμένων στα προγράμματα μαζικής άθλησης περιόδου 2019-2020 και για τα Προγράμματα Μαζικής Άθλησης  του Δήμου.
5.    Έγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ».
6.    Διατύπωση γνώμης επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 2,5 MW» στη θέση «ΓΕΡΕΚΛΗ» εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Αλμυρού.
7.    Διατύπωση γνώμης επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 2,4 MW+4,2 MW» στη θέση «ΓΕΡΕΚΛΗ» εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Αλμυρού.
8.    Διατύπωση γνώμης επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 8,7 MW» στη θέση «ΕΙΚΟΝΑ» εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Αλμυρού.
9.    Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κ. Τζίμα Ιωάννας.