Συνεδριάζει την Τετάρτη 9/10 το δημοτικό συμβούλιο Αλμυρού

Συνεδριάζει την Τετάρτη 9/10 το δημοτικό συμβούλιο Αλμυρού

Με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

Με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019.
Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 18.30΄ και θα πραγματοποιηθεί συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1.-Ενημέρωση για το Γ.Ε.Λ.
  2.-Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Επιλογής για την κατάρτιση πίνακα επιλογής φιλοξενούμενων παιδιών στον Παιδικό Σταθμό Αλμυρού σύμφωνα με την ΚΥΑ 41087/2017 (ΦΕΚ Β’ 4249/5-12-17
  3.-Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αλμυρού
  4.-Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αλμυρού
  5.- Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμυρού.
  6.-Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου, τακτικών και αναπληρωματικών για την επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
  7.-Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την διαχείριση του σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων.
  8.-Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλμυρού  για το οικ. έτος 2019.
  9.-Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλμυρού.  
 10.-Ονοματοδοσία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Αλμυρού.  
 11.-Παραχώρηση έκτασης για την δημιουργία Βοτανικού Κήπου στην περιοχή του όρους Όθρυς.
 12.-Γνωμοδότηση ΣΥΠΟΘΑ για την  Επέκταση- Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αλμυρού.  
 13.- Συγκρότηση Επιτροπής Αθλητισμού του Δήμου.
 14.- Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του « Συλλόγου Ανατολικής Ρωμυλίας  Ευξεινούπολης».
 15.-Συζήτηση επί αιτήματος του Αθλητικού Ομίλου Ευξεινούπολης, για χρήση του Πολιτιστικού Κέντρου, με σκοπό την διεξαγωγή μαθημάτων.