Συνεχίζεται η λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δ. Αλμυρού - Αιτήσεις συμμετοχής

Συνεχίζεται η λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δ. Αλμυρού - Αιτήσεις συμμετοχής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής

στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Αλμυρού
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Αλμυρού, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αλμυρού στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αλμυρού μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για την αίτηση: