Συνεχίζονται οι ενδιάμεσες εκπτώσεις στην εμπορική αγορά του Αλμυρού

Συνεχίζονται οι ενδιάμεσες εκπτώσεις στην εμπορική αγορά του Αλμυρού

Οι εκπτώσεις στα καταστήματα θα διαρκέσεις μέχρι το Σάββατο 10 Νοεμβρίου.

Στο μεταξύ, οι πρώτες τρεις μέρες των ενδιάμεσων εκπτώσεων στην εμπορική αγορά του Αλμυρού κύλησαν με τους καταναλωτές να επιδίδονται σε έρευνα αγοράς των διαφόρων ειδών των καταστημάτων. Η εμπορική αγορά της πόλης έχει εξαιρετικά ποιοτικά είδη ένδυσης και υπόδησης σε πολύ ελκυστικές τιμές.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.

Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. Στην επιβαρυντική περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση του καταναλωτή, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.