Σύστημα υπόγειων κάδων στον Δήμο Αλμυρού

Σύστημα υπόγειων κάδων στον Δήμο Αλμυρού

Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Αλμυρού αναζητεί τεχνικές λύσεις ώστε να καλυφθούν

οι ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης των απορριμμάτων σε σημεία που παρουσιάζουν χωροταξικές δυσκολίες από τη χρήση τροχήλατων κάδων και σε σημεία που απαιτούν αισθητική αναβάθμιση. Τέτοια σημεία είναι το παραλιακό μέτωπο, πλατείες, πεζόδρομοι, γι’ αυτό και αποφάσισε την εφαρμογή συστήματος υπόγειων κάδων. Μέχρι σήμερα η προσωρινή αποθήκευση των προς αποκομιδή απορριμμάτων πραγματοποιείται με τη χρήση τροχήλατων πλαστικών κάδων χωρητικότητας 1.100 λίτρων, οι οποίοι είναι μοιρασμένοι στα διάφορα σημεία των περιοχών του Δήμου.

Παράλληλα με τους κοινούς κάδους για τα ανάμεικτα οικιακά απορρίμματα, υπάρχουν οι μπλε κάδοι που υποδέχονται τα ανακυκλώσιμα υλικά που συγκεντρώνουν οι πολίτες με διαλογή στην πηγή. Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες αποθήκευσης σε ορισμένα σημεία υπάρχουν «συστάδες» κάδων που παρουσιάζουν μεγάλο όγκο και εκτεταμένη κατάληψη του οδοστρώματος. Κατά τη θερινή περίοδο και λόγω της αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας οι συγκεκριμένοι κάδοι δημιουργούν ένα σοβαρό αντιαισθητικό πρόβλημα: Γεμίζουν πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα να υπερχειλίζουν τακτικά με απορρίμματα, μεγάλα προβλήματα δυσάρεστων οσμών λόγω αυξημένης θερμοκρασίας, γεγονός που έχει αρνητικές επιπτώσεις για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Με την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης αστικών απορριμμάτων αναμένεται η γενική αισθητική αναβάθμιση της εικόνας του περιβάλλοντος χώρου στα σημεία εγκατάστασης όπου σήμερα οι υφιστάμενοι τροχήλατοι κάδοι παρουσιάζουν μια σχετικά «άναρχη» εικόνα.
Το μόνο εμφανές μέρος του συστήματος θα είναι η πλατφόρμα κυκλοφορίας (πεζοδρόμου) μαζί με ένα πύργο τροφοδοσίας. Οι υπόγειοι κάδοι θα συγκροτηθούν σε συστοιχίες (νησίδες) διαφόρων σχημάτων ώστε να εναρμονίζονται με τον βέλτιστο τρόπο με τον χώρο εγκατάστασής τους καταλαμβάνοντας σχετικά μικρό εμβαδό επί του οδοστρώματος ή του πεζοδρόμου.
Θα υπάρξει αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας απορριμμάτων καθόσον ένας υπόγειος κάδος αντικαθιστά 3 έως 4 κοινούς τροχήλατους κάδους. Θα υπάρξει επίσης ριζική αποτροπή της έκθεσης των απορριμμάτων στην κοινή θέα και έλεγχος με βέλτιστο τρόπο του προβλήματος των δυσοσμιών χάριν της στεγανότητας του συστήματος. Οι κάδοι θα κοστίσουν 100.000 ευρώ και μέσα από πλειοδοτικό διαγωνισμό θα επιλεγεί η εταιρεία που θα παρέχει τους περισσότερους.

www.e-thessalia.gr