Τα νέα έργα στον Δήμο Αλμυρού το 2018

Τα νέα έργα στον Δήμο Αλμυρού το 2018

Εμφαση στην καθημερινότητα του πολίτη και στην αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων του καλλικρατικού δήμου δίνει το τεχνικό πρόβλημα του Δήμου Αλμυρού έτους 2018, το οποίο είναι συνολικού προϋπολογισμού άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημοτική αρχή έχει εντάξει στον προγραμματισμό της έργα που αφορούν στην οδοποιία, τη συντήρηση – βελτίωση των σχολικών κτιρίων, την αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων, κοινόχρηστων και αθλητικών χώρων, αλλά και τη δημιουργία στεγασμένης λαϊκής, ενιαίου νεκροταφείου, την αγορά οικοπέδου για την κατασκευή Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στο Αχίλλειο.

Συγκεκριμένα το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου, το οποίο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού, είναι συνολικού προϋπολογισμού 6.166.805 ευρώ, εκ των οποίων 1.937.462 ευρώ αφορούν σε νέα έργα, 420.000 ευρώ σε προμήθειες, και τα υπόλοιπα χρήματα σε συνεχιζόμενα έργα. Πηγή χρηματοδότησης των έργων είναι η ΣΑΤΑ, το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Αναλυτικά τα νέα έργα στον δήμο είναι τα εξής:

-Αγορά οικοπέδου στο Αχίλλειο για την κατασκευή Ε.Ε.Λ. Αχιλλείου, προϋπολογισμού 18.000 ευρώ

-Αντικατάσταση τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κωφών, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ

- Διανοίξεις οδών -επεκτάσεις Αλμυρού και Ευξεινούπολης, προϋπολογισμού 12.460 ευρώ

-Διάνοιξη οδού Μπαλτατζή, προϋπολογισμού 12.000 ευρώ

-Εκπόνηση μελέτης κατασκευή του έργου «Κατασκευή γέφυρας στην οδό σύνδεσης Ευξεινούπολη - Ζερέλια», προϋπολογισμού 60.000 ευρώ

- Αγροτική Οδοποιία δήμου Αλμυρού, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ

-Προγραμματική Σύμβαση με Περιφέρεια Θεσσαλίας για ολοκλήρωση του έργου «Βελτίωση Οδικού Δικτύου από Πέρδικα έως εθνικό δρόμο Μικροθηβών – Φαρσάλων Β’ φάση», προϋπολογισμού 42.429 ευρώ

-Έργα πυροπροστασίας Δήμου Αλμυρού, προϋπολογισμού 85.499 ευρώ

- Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Αλμυρού, προϋπολογισμού 340.000 ευρώ

Κτιριακά – πολεοδομικά έργα

Στόχος της δημοτικής αρχής Αλμυρού είναι να αναβαθμίσει τη λειτουργία όλων των σχολικών κτιρίων, αλλά και αθλητικών χώρων, ενώ βάζει σε τροχιά υλοποίησης και τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, όπως τη δημιουργία στεγασμένης λαϊκής.

Αναλυτικά, ο προγραμματισμός της δημοτικής αρχής για την ενότητα Κτιριακά Έργα – Πολεοδομίας περιλαμβάνει τα εξής:

-Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές Μελέτες σε κτήρια του δήμου «Μηχανολογική Ηλεκτρολογική Μελέτη του  έργου Προσθήκη αιθουσών Νηπιαγωγείου Σούρπης», προϋπολογισμού 1.129 ευρώ

-Επισκευή Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΔΕ Αλμυρού, προϋπολογισμού 85.000 ευρώ

-Κατασκευή στεγασμένου χώρου λαϊκής αγοράς, προϋπολογισμού 350.000 ευρώ

-Επισκευή - Συντήρηση δημοτικών κτιρίων προϋπολογισμού Δ. Αλμυρού, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ

-Κατασκευή στεγάστρου στο δημοτικό στάδιο Αλμυρού, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ

-Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης ΔΕ Αλμυρού προϋπολογισμού 20.000 ευρώ

Παράλληλα, σειρά έργων αφορούν σε αναπλάσεις και στο περιβάλλον. Συγκεκριμένα το τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής:  

-Διαμόρφωση Κοινόχρηστης Οδού Σούρπης Αγ. Τριάδας, προϋπολογισμού 25.000 ευρώ

-Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ

- Αγορά οικοπέδου για τη δημιουργία ενιαίου νεκροταφείου, προϋπολογισμού 35.932 ευρώ

-Διαμόρφωση αθλητικών χώρων Δήμου Αλμυρού, προϋπολογισμού 35.000 ευρώ

-Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου Δημοτικού Σχολείου Ευξεινούπολης, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ

- Επισκευή συντήρηση αθλητικών χώρων Δήμου Αλμυρού, προϋπολογισμού 35.000 ευρώ

-Επισκευή – συντήρηση κοιμητηρίων Δ. Αλμυρού, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ

-Επισκευή – συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Αλμυρού, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ

-Κατασκευή κυκλικών κόμβων Δήμου Αλμυρού, προϋπολογισμού 100.010 ευρώ

-Συντήρηση διαβάσεων χειμάρρων, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ.

-Μελέτες στατικής επάρκειας δημοτικών κτιρίων, προϋπολογισμού 49.092 ευρώ

Τέλος, στον τομέα της οδοποιίας περιλαμβάνεται και η «Βελτίωση Βατότητας οδών στο πλαίσιο της πυροπροστασίας του δήμου Αλμυρού» προϋπολογισμού 55.323 ευρώ, «Έργα πυροπροστασίας δήμου Αλμυρού», προϋπολογισμού 69.312 ευρώ, η «Αγροτική οδοποιία Καλλικρατικού Δήμου Αλμυρού», προϋπολογισμού 143.334 ευρώ.

Τα συνεχιζόμενα έργα

Επισημαίνει ότι η δημοτική αρχή έχει σε εξέλιξη πλήθος συνεχιζόμενων έργων, όπως η κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Σούρπης, προϋπολογισμού 2,4 εκατομμυρίων ευρώ, η ανέγερση Νηπιαγωγείου Σούρπης, προϋπολογισμού 510.000 ευρώ, η δημιουργία κέντρου υποδοχής και ενημέρωσης επισκεπτών στο δάσος Κουρί, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ κ.ά.

www.taxydromos.gr