Τα νέα τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Αλμυρού αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο

Τα νέα τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Αλμυρού αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο

Το δημοτικό συμβούλιο Αλμυρού αποφασίζει τα τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης. Λόγω της έλλειψης προσωπικού η λήψη των ενδείξεων των υδρομέτρων δεν είναι εφικτό να λαμβάνεται κάθε τρίμηνο και επομένως αναγκαστικά ο Δήμος θα οδηγηθεί σε ένα σύστημα σύμφωνα με το οποίο θα εκδίδεται ένας τριμηνιαίος λογαριασμός ως έναντι και ο επόμενος εκκαθαριστικός. Σύμφωνα με τον νέο Νόμο πρέπει να γίνει μια ορθολογική τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για το έτος 2018 και η επιχείρηση να προσπαθήσει να αυξήσει τα έσοδά της και αυτό θα επιτευχθεί με την τοποθέτηση υδρομέτρων και τη χρέωση των καταναλωθέντων μ3 νερού σε όλα τα νομικά πρόσωπα που εξυπηρετούνται από τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης (Δήμοι, ναοί, σχολεία κ.λπ.), καθώς και στα δημοτικά πάρκα και πλατείες. Σύμφωνα με την απόφαση που θα ληφθεί τα τιμολόγια ύδρευσης στον Αλμυρό θα ισχύσουν ως εξής:
-Αλμυρός: Πάγιο τέλος 10 ευρώ. Κλιμάκιο 0-00 0,00 ευρώ, 1-50 0,35 ευρώ, 51-100 0,45 ευρώ, 101-150 0,65 ευρώ, 151-200 1,2 ευρώ, 201-400 1,80 ευρώ, 401-9999 3,60 ευρώ.
-Ευξεινούπολη: Πάγιο τέλος 10 ευρώ. Κλιμάκιο 0-00 0,00 ευρώ, 1-50 0,29 ευρώ, 51-100 0,45 ευρώ, 101-150 0,6 ευρώ, 151-200 1,2 ευρώ, 201-400 1,80 ευρώ, 401-9999 3,60 ευρώ.
-Κωφοί – Κοκκωτοί: Πάγιο τέλος 10,00 ευρώ. Κλιμάκιο 0-120 0,00 ευρώ, 121-180 0,20 ευρώ, 181-250 0,5 ευρώ, 251-300 1 ευρώ, 301-500 1,80 ευρώ, 501-9999 3,00 ευρώ.
-Πτελεός – Άγ. Θεόδωροι: Πάγιο τέλος 22,50 ευρώ. Κλιμάκιο 0-00 0,00 ευρώ, 1-100 0,29 ευρώ, 101-200 0,45 ευρώ, 201-300 0,6 ευρώ, 301-400 1,2 ευρώ, 401-800 1,80 ευρώ, 801-9999 3,60 ευρώ.
-Αχίλλειο – Αμαλιάπολη: Πάγιο τέλος 22,50 ευρώ. Κλιμάκιο 0-00 0,00 ευρώ, 1-100 0,20 ευρώ, 101-200 ευρώ, 0,35 201-300 0,55 ευρώ, 301-400 1 ευρώ, 401-800 1,80 ευρώ, 801-9999 3,60 ευρώ.
-Βρύναινα – Άγ. Ιωάννης – Κονταρόλακα – Κελερία – Γαύριανη: Πάγιο τέλος 22,50 ευρώ. Κλιμάκιο 0-240 0,00 ευρώ, 241-360 0,20 ευρώ, 361-500 0,5 ευρώ, 501-600 1 ευρώ, 601-1000 1,80 ευρώ, 1001-9999 3,00 ευρώ.
Ανάβρα: Εξαμηνιαίο τέλος για κατοικίες 39,50 ευρώ, για ποιμνιοστάσια 52,50 ευρώ.

Το τέλος σύνδεσης με την αποχέτευση α) Αγ. Θεοδώρους, Γαύριανη και Βρύναινα όπου το τέλος σύνδεσης με την αποχέτευση θα χρεώνεται 300,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α, με 10% έκπτωση όταν το ποσό πληρώνεται εφάπαξ ή θα αποπληρωθεί σε 5 ισόποσες δόσεις.
β) Στα υπόλοιπα διαμερίσματα του Καλλικρατικού Δήμου θα χρεώνεται 750,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., με 10% έκπτωση όταν το ποσό πληρώνεται εφάπαξ ή θα πληρωθεί καταβάλλοντας προκαταβολή 100,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., και το υπόλοιπο ποσό σε 10 ισόποσες δόσεις.
2) Tο τέλος χρήσης αποχέτευσης για την πόλη του Αλμυρού και το Δ.Δ. Ευξεινούπολης στη χρέωση ανά Μ3 κατανάλωσης θα είναι 0,40 € πλέον ΦΠΑ.
3) Το τέλος χρήσης της αποχέτευσης για το Πηγάδι – Πτελεού η χρέωση ανά Μ3 κατανάλωσης θα είναι 0,40 € πλέον ΦΠΑ.
4) Το τέλος χρήσης της αποχέτευσης για τους Αγ. Θεοδώρους η χρέωση ανά Μ3 κατανάλωσης θα είναι 0,40€ πλέον ΦΠΑ.
5) Το τέλος χρήσης της αποχέτευσης για Γαύριανη και Βρύναινα η χρέωση ανά Μ3 κατανάλωσης θα είναι 0,10 € πλέον ΦΠΑ για το πρώτο κλιμάκιο (του τιμολογίου ύδρευσης) και στα υπόλοιπα κλιμάκια θα χρεώνεται 0,20 € πλέον ΦΠΑ ανά Μ3.
6) Τέλος απόφραξης αποχέτευσης ιδιωτικών εσωτερικών εγκαταστάσεων θα ανέρχεται στο ποσό των 40,00 € πλέον ΦΠΑ.
Το πρόστιμο λαθροΰδροληψίας καθορίζεται στο ποσό των 500,00 € πλέον ΦΠΑ.

Τιμολόγιο ευπαθών ομάδων
Για το μειωμένο τιμολόγιο το ποσοστό μείωσης των χρεώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης ορίζεται σε 50% στην πρώτη κλίμακα των αντιστοίχων τιμολογίων ανά δημοτικό διαμέρισμα των πολύτεκνων οικογενειών
Τα άτομα με αναπηρία από 67% και πάνω που έχουν την παροχή ύδρευσης στο όνομά τους ή στο όνομα του/της συζύγου ή είναι υπόχρεος και αφορά στην κύρια κατοικία τους καθώς και οικογένειες που έχουν προστατευόμενο μέλος με αντίστοιχη αναπηρία θα γίνεται έκπτωση 50% στην τιμή μονάδας για τα κυβικά κατανάλωσης της πρώτης κλίμακας του αντίστοιχου τιμολογίου (στα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης) που ανήκει.
Οι μονογονεϊκές ή άπορες οικογένειες που έχουν εισόδημα μέχρι 3.000,00 ευρώ θα έχουν έκπτωση 50% στην τιμή μονάδας για τα κυβικά κατανάλωσης της πρώτης κλίμακας του αντίστοιχου τιμολογίου (στα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης) που ανήκει.

e-thessalia.gr