Την Κυριακή η εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού

Την Κυριακή η εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού (Βασ. Κων/νου 117) στις 8 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019, αντίστοιχα.

Ο Προεδρεύων-Πλειοψηφών
Δημοτικός Σύμβουλος

Βούλγαρης Λεωνίδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.-  Βούλγαρης Λεωνίδας
2.-  Τσούτσας Δημήτριος
3.-  Γεωργιάδης Παναγιώτης
4.-  Θωμαϊδης Πέτρος
5.-  Παπαϊωάννου Γεώργιος
6.-  Αργυρόπουλος Βασίλειος  
7.-  Δεληζήσης Αναστάσιος
8.-  Μπέη-Σταματίου Αρετή
9.-  Γουργιώτης Γεώργιος
10.-Παπαδημουλάς Ευστάθιος
11.-Εσερίδης Δημήτριος
12.-Νικοβιώτης Κων/νος
13.-Δαλακούρας Ηλίας
14.-Καλαντζής Ευάγγελος
15.-Σταυραντώνη-ΤσιάντουΜαρία                                                                              
16.-Καλλές Νικόλαος
17.-Γαλατσίδας Ιωάννης
18.-Εκίζογλου Ιωάννης
19.-Καραγεώργος Αριστείδης
20.-Καραδήμος Σεραφείμ
21.-Ράπου Ζωή
22.-Καρακώστας Χρήστος
23.-Παπακωνσταντίνου Γεώργιος
24.-Μυγιάκη-Μυλωνά Μανωλία
25.-Νικολαϊδης Ανάργυρος
26.-Τσόγκας Σάββας
27.-Σώμος Γεώργιος