Το Γυμνάσιο Ευεξινούπολης στη Γερμανία

Το Γυμνάσιο Ευεξινούπολης στη Γερμανία

Το Γυμνάσιο Ευξεινούπολης στη Γερμανία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ΚΑ2

Στα πλαίσια του νέου  Ευρωπαϊκού  Προγράμματος   Erasmus+/KA2 με τίτλο  “Common Ground”  στο οποίο συμμετέχει το  Γυμνάσιο  Ευξεινούπολης   ως Εταίρος κατά τη διετία 2018-2020 και  το οποίο  επιχορηγείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ι.Κ.Υ., ταξίδεψαν στη Γερμανία τη δεύτερη εβδομάδα  του Νοεμβρίου   οι εκπαιδευτικοί της παιδαγωγικής ομάδας Σταυραντώνη Μ., Καραγιαννοπούλου Μ. και Λάιος Δ. Η πρώτη διακρατική συνάντηση των εταίρων εκπαιδευτικών από τη Γερμανία, τη  Γαλλία, την Ιταλία, τη Φινλανδία και την Ελλάδα  που συμμετέχουν στη Στρατηγική Σύμπραξη  πραγματοποιήθηκε στο Frankenberg της Γερμανίας.
Τους  εταίρους εκπαιδευτικούς υποδέχθηκε  θερμά  η συντονίστρια ομάδα της Γερμανίας. Ομάδα μαθητών τους ξενάγησε στο σχολείο και τους καλωσόρισε η διευθύντρια. Στη συνάντηση εργασίας είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με πρόσφυγες και μετανάστες μαθητές αλλά και γονείς και να μάθουν τους λόγους που τους έκαναν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους αλλά και τις εμπειρίες τους από τη νέα τους ζωή στη Γερμανία. Επίσης συναντήθηκαν με εκπροσώπους φορέων που ασχολούνται με τους πρόσφυγες. Βασική προτεραιότητα του σχεδίου είναι η προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Στόχος είναι να βελτιώσει η σχολική κοινότητα τη γνώση της σχετικά με τις αλλαγές που συμβαίνουν στο παρόν αλλά και να βοηθήσει την ενσωμάτωση τόσο μεταναστών όσο και προσφύγων δημιουργώντας ένα «κοινό έδαφος» αλληλοσεβασμού και εκτίμησης ανάμεσα σε ανθρώπους με διαφορετικό παρελθόν αλλά κοινό μέλλον.

Στη διάρκεια των συναντήσεων εργασίας προγραμματίστηκαν οι ημερομηνίες όλων των κινητικοτήτων και οργανώθηκαν οι δραστηριότητες,  συζητήθηκε  ο σχεδιασμός και ο τρόπος επιλογής του logo του προγράμματος  και η χρήση της πλατφόρμας eTwinning. Οι εκπαιδευτικοί ξεναγήθηκαν στην πόλη του Frankenberg και επισκέφτηκαν τον Δήμαρχο. Η φιλοξενία της Γερμανικής ομάδας ήταν ζεστή και εγκάρδια. Ήταν μια δημιουργική εβδομάδα  για όλους με εποικοδομητική συνεργασία.
Οι μαθητές του Γυμνασίου Ευξεινούπολης θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν  στα δύο αυτά χρόνια σε σχολεία της Γαλλίας, Φινλανδίας, Ιταλίας και Γερμανίας.

Η Διευθύντρια
Σταυραντώνη Μαρία