Τρεις προτάσεις προς έγκριση στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού

Τρεις προτάσεις προς έγκριση στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού

Συνεδριάζει την ερχόμεη Δευτέρα

στις 6 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού προκειμένου να εγκρίνει την υποβολή προτάσεων σε τρεις προσκλήσεις, Την 1η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση για το 2018, θα απασχολήσουν αναλυτικά τα παρακάτω θέματα:      

1.    Υποβολή πρότασης στην Α.Π.:Οικ.12594 Πρόσκληση, με Κωδικό: 10.4.15.1.2-3 και τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων – Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε αθλητικές εγκαταστάσεις» του Α.Π. 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με τίτλο πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Αλμυρού».

2.    Υποβολή πρότασης στην Α.Π.:6254/878/Α3 Πρόσκληση, με Κωδικό:075 και τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» του Α.Π. 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του  Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», με τίτλο πράξης « Υποδομές Πρόσβασης των ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Αλμυρού».  

3.    Υποβολή πρότασης στην Α.Π.:5838/740/Α3 Πρόσκληση, με Κωδικό: 083 και τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» του Α.Π. 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του  Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», με τίτλο πράξης «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικού Κτιρίου ως Πολιτιστικό Κέντρο Αλμυρού».