Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης από το Επιμελητήριο Μαγνησίας

Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης από το Επιμελητήριο Μαγνησίας

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας και η ΕΑΕΜ, στα πλαίσια των καταστατικών τους σκοπών και με κύριο γνώμονα την παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών στα μέλη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας ανακοινώνει την έναρξη τριών υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης των μελών του Επιμελητηρίου Μαγνησίας.

Η συμβουλευτική υποστήριξη περιλαμβάνει τρεις θεματικές ενότητες :

Α} Νομική Υποστήριξη σε οικονομικά και επιχειρηματικά ζητήματα.

Β} Συμβουλευτική Υποστήριξη σε τραπεζικά ζητήματα, όπως ενδεικτικά κόκκινα δάνεια, υπερδανεισμός, αναδιάρθρωση δανείων, ρυθμίσεις δανείων, επιχειρηματικά δάνεια.

 Γ} Συμβουλευτική Υποστηρίξεων επιχειρήσεων σε λογιστικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα όπως ενδεικτικά αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, παροχή βοήθειας σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κίνδυνο, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επιχειρηματικότητας, διαχείρισης κρίσεων, χειρισμό θεμάτων καθημερινού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος καθώς και συμβουλευτική για έναρξη επιχειρήσεων, αξιοποίηση κεφαλαίου και προοπτικές επιχειρηματικότητας, εξαγωγές.

Οι συνεργαζόμενοι σύμβουλοι θα δέχονται τα μέλη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας κάθε  Δευτέρα και Τετάρτη από τις 18.00-20.00.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα συνάντησης σε διαφορετική ημέρα και ώρα κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τη γραμματεία της ΕΑΕΜ στα τηλ. 24210-94700 κα. Ελένη Πασχάλη.