Υποβολή πρότασης για την ύδρευση Ανάβρας

Υποβολή πρότασης για την ύδρευση Ανάβρας

Την αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Ανάβρας

θα προτείνει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλμυρού για ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι». Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού στη συνεδρίασή του την περασμένη Τετάρτη ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλμυρού για ένταξη στο μέτρο για την βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης.

Το Υπουργείο Εσωτερικών με πρόσκλησή του καλεί τους Δήμους, τις δημοτικές επιχειρήσεις και τους Συνδέσμους Ύδρευσης για την υποβολή προτάσεων.

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση για την κατασκευή έργων και την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 200.000.000 ευρώ.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλμυρού (Δ.Ε.Υ.Α.ΑΛ.) ενέκρινε την υποβολή αιτήματος  προς το Υπουργείο Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση του επίμαχου έργου.

Επειδή η Δ.Ε.Υ.Α. Αλμυρού δεν διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, στο αίτημά της έχει προβλέψει την ανάληψη των καθηκόντων της από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αλμυρού.

Το δημοτικό συμβούλιο Αλμυρού λοιπόν έδωσε το «πράσινο φως».

taxydromos.gr