Υποψήφια για «Γαλάζια Σημαία» η «Παραλία Αλμυρού» για το 2018

Υποψήφια για «Γαλάζια Σημαία» η «Παραλία Αλμυρού» για το 2018

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο η «Ετήσια συνδρομή του Δήμου Αλμυρού στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» της εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης» για το 2018».

Το Διεθνές Πρόγραμμα “ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ”, στην χώρα μας το χειρίζεται η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, από το έτος 1992. Η “ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ”, σύμβολο ποιότητας, απονέμεται σε πλήρως οργανωμένες ακτές σύμφωνα με τα Κριτήρια του Προγράμματος, που διαχειρίζονται παράκτιοι Δήμοι.

Ο Δήμος Αλμυρού, στο πλαίσιο ανάδειξης και τουριστικής προβολής των πολυσύχναστων ακτών του Δήμου Αλμυρού, συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα το 2017 για την ακτή «Παραλία  Αλμυρού» και έπειτα από τήρηση όλων των κριτηρίων οργάνωσης της αναφερόμενης ακτής κατά την προηγούμενη θερινή περίοδο, σύμφωνα με τα όσα επιτάσσει το Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες»,  κατέθεσε αίτηση υποψηφιότητας για τη χαρακτηρισμένη ως πολυσύχναστη «Παραλία Αλμυρού» για το 2018.

Επειδή η εισήγηση του διαχειριστή του προγράμματος στην Ελλάδα είναι θετική και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, απαιτείται σχετική κατάθεση συμμετοχής 430,00 € για την υποψηφιότητα, το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού αποφάσισε για την έγκριση της συμμετοχής και την κατάθεση της ετήσιας συνδρομής.