Φροντιστήριο Γεωργίου - Επισκόπου, Φιλόλογος Ι. Νταουτζιά -Ενδεικτικές βαθμολογίες μαθητών Πανελληνίων

Φροντιστήριο Γεωργίου - Επισκόπου, Φιλόλογος Ι. Νταουτζιά -Ενδεικτικές βαθμολογίες μαθητών Πανελληνίων

Ενδεικτικές βαθμολογίες μαθητών Πανελληνίων 2019