Χρηματοδότηση έργων οδοποιίας στο Δ. Αλμυρού: με 1.125.000 ευρώ

Χρηματοδότηση έργων οδοποιίας στο Δ. Αλμυρού: με 1.125.000 ευρώ

Εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού στη θέση «Πλατάνια Ρέμα

– Γαλή Κονάκια – Βράχος», που βρίσκεται δυτικά του οικισμού «Μπέη» και καταλήγει στον ποταμό Ενιπέα,  στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και στο προσεχές διάστημα το έργο θα είναι έτοιμο προς δημοπράτηση.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του 1.125.000 ευρώ, εκ των οποίων 700.000 ευρώ αποτελούν χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών και 425.000 ευρώ είναι τακτικά έσοδα του Δήμου.