Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού για τον θάνατο του Κων/νου Βαλαμούτη

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού για τον θάνατο του Κων/νου Βαλαμούτη

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ  ΑΛΜΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΑΛΑΜΟΥΤΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού, σήμερα την 8η του μηνός Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00΄  μ.μ., συνήλθε σε Δημόσια Έκτακτη - Κατεπείγουσα Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΛΑΜΟΥΤΗ, προκειμένου να αποδώσει φόρο τιμής στη μνήμη του εκλιπόντος, ο οποίος διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Αλμυρού και Αντιδήμαρχος επί σειρά ετών, προσφέροντας ανελλιπώς τις υπηρεσίες του στο Δήμο και στην κοινωνία του Δήμου Αλμυρού  και

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.-Να εκφραστούν τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.
2.-Αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου να παραστεί στη νεκρώσιμη ακολουθία και να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη του.
3.-Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στον Τοπικό Τύπο.
4.-Αντίγραφο του παρόντος να επιδοθεί στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡ. ΕΣΕΡΙΔΗΣ                ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΛΕΣ