17 προσλήψεις καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού προσωπικού στο Δήμο Αλμυρού

17 προσλήψεις καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού προσωπικού στο Δήμο Αλμυρού

Πρόσληψη εκπαιδευτικού–καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Δήμο Αλμυρού με αντίτιμο, για την κάλυψη αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019.

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού προσωπικού στο Δήμο Αλμυρού, της εκπαιδευτικής περιόδου 2018-2019, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου
(ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ), δέκα επτά (17) συνολικά ατόμων, για την κάλυψη αναγκών, για την παροχή υπηρεσιών έναντι ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ, του Αυτοτελούς Τμήματος Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού, Δήμου Αλμυρού, που εδρεύει στον Αλμυρό.

Προσλαμβάνεται, για απασχόληση έως 30 Ιουνίου,  καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων ΠΕ,ΤΕ και ΔΕ.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με κριτήρια ΑΣΕΠ, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν, προκειμένου να εξασφαλίσουν την θέση τους στον νέο διαγωνισμό.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση του φορέα.

Περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ