185.000 ευρώ στον Δήμο Αλμυρού για την αποκατάσταση ζημιών από κακοκαιρία

185.000 ευρώ στον Δήμο Αλμυρού για την αποκατάσταση ζημιών από κακοκαιρία

Το υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρινόμενο σε αιτήματα που υπέβαλαν δήμοι της χώρας, ενέκρινε έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις ποσού συνολικού ύψους 3.235.000,00 ευρώ, για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν στις υποδομές τους από την τελευταία κακοκαιρία.
Μεταξύ των δήμων που επιχορηγούνται περιλαμβάνεται και ο Δήμος Αλμυρού Μαγνησίας με 185.000 ευρώ.

Οι επιχορηγήσεις δίδονται με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας».

www.e-thessalia.gr