58.790 στον Δήμο Αλμυρού για λειτουργικές ανάγκες των σχολείων

 58.790 στον Δήμο Αλμυρού για λειτουργικές ανάγκες των σχολείων

Το ποσό των 501.000  ευρώ θα δοθεί στους δήμους της Μαγνησίας από τον λογαριασμό

του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα στον Δήμο Βόλου θα δοθούν 315.020 ευρώ, 58.790 στον Δήμο Αλμυρού, 34.450 στον Δήμο Ρ. Φεραίου, 32.180 στον Δήμο Νοτίου Πηλίου, 26.630 στον Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου, 14.990 στον Δήμο Σκοπέλου,  12.600 στον Δήμο Σκιάθου και 6.360 στον Δήμο Αλοννήσου.

Το ποσόν προέρχεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και κατατίθεται υπέρ των δήμων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.