Eξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων από τους προέδρους τοπικών κοινοτήτων

Eξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων από τους προέδρους τοπικών κοινοτήτων

Eξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων από τους προέδρους τοπικών κοινοτήτων Δήμου Αλμυρού

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 59 / 2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 81 και 82 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 82 και 83 του Ν. 4555/18, σύμφωνα με τα οποία αντίστοιχα ο πρόεδρος του συμβουλίου κοινότητας έως 300 κατοίκων και ο πρόεδρος του συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον Δήμαρχο.
2. Το άρθρο 88 του Ν.3463/2006.
3. Το άρθρο 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου
4. Την με αριθμ. 88 και αρ. πρωτ. 59846/21-08-2019 (ΑΔΑ: 611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4) εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών,
5. Το από 31-08-2019 πρακτικό ορκωμοσίας του Δήμου Αλμυρού,
6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ Α ́45/199'): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», περί μεταβίβασης αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων-Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή.
7. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών και της διοικητικής εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων πολιτών, δημοτών και κατοίκων των Δ.Ε. και Κοινοτήτων του Δήμου Αλμυρού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α . Παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων, με εντολή Δημάρχου, όπως
παρακάτω:
1. Στον Γουργιώτη Γεώργιο του Αθανασίου, Αντιδήμαρχο Κοινοτήτων Πτελεού και
Σούρπης,
2. Στον Επίσκοπο Ευάγγελο του Αθανασίου, Πρόεδρο Κοινότητας Αλμυρού,
3. Στον Τέφογλου Ανάργυρο του Γεωργίου, Πρόεδρο Κοινότητας Ευξεινούπολης,
4. Στον Ιωάννου Χρήστο του Αθανασίου, Πρόεδρο Κοινότητας Κροκίου,
5. Στον Χριστοδούλου Αθανάσιο του Δημητρίου, Πρόεδρο Κοινότητας Πλατάνου,
6. Στον Κελάφα Κων/νο του Γεωργίου, Πρόεδρο Κοινότητας Ανάβρας,
7. Στον Κωνσταντίνου Βασίλειο του Κων/νου, Πρόεδρο Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων,
8. Στον Μαρκάκη Γεώργιο του Δημητρίου, Πρόεδρο Κοινότητας Αχιλλείου,
9. Στον Μπουκοβάλα Κων/νο του Ηλία, Πρόεδρο Κοινότητας Πτελεού,
10. Στον Κωστούλα Χρήστο του Κων/νου, Πρόεδρο Κοινότητας Σούρπης,
11. Στον Ξάνθη Ιωάννη του Χρήστου, Πρόεδρο Κοινότητας Αμαλιάπολης,
12. Στον Χριστόπουλο Παναγιώτη του Γεωργίου, Πρόεδρο Κοινότητας Βρύναινας,
13. Στον Μπουχώρη Γεώργιο του Κων/νου, Πρόεδρο Κοινότητας Ανθοτόπου,
14. Στον Μαλλιαρό Ευάγγελο του Γεωργίου, Πρόεδρο Κοινότητας Κοκκωτών,
15. Στον Τσαντήλα Ιωάννη του Γεωργίου, Πρόεδρο Κοινότητας Κωφών,
16. Στον Πλακίδα Ηλία του Δημητρίου, Πρόεδρο Κοινότητας Φυλάκης,
17. Στον Κωνσταντίνου Γρηγόριο του Θεμιστοκλή, Πρόεδρο Κοινότητας Αγίας Τριάδας,
18. Στον Χουλιαρά Ευάγγελο του Κων/νου, Πρόεδρο Κοινότητας Αγίου Ιωάννη &
19. Στον Πανταζή Πανταζή του Κων/νου, Πρόεδρο Κοινότητας Δρυμώνας,
 
1.- Κάθε έγγραφο με αρμοδιότητα εκχωρημένη απευθείας από το Νόμο,
2.- Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των πολιτών,
3.- Την έκδοση και υπογραφή Διαβιβαστικών εγγράφων, προς άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς, για θέματα ενημέρωσης, διευκρινίσεων και αποστολής στοιχείων και προς τους πολίτες για θέματα των Κοινοτήτων.

Β . Η παρούσα απόφαση ισχύει έως 31 Δεκεμβρίου 2023.
Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στον κάθε οριζόμενο να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Δήμου Αλμυρού, και στη Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ