ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΔΕ

ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΔΕ

ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
ΜΟΤΕΡ
ΣΧΕΔΙΑ ΔΕΗ

Διεύθυνση: Δ.Αργυροπούλου 12,Αλμυρός

Τηλέφωνα: 2422023568 - 6936994537

E.MAIL: ilias.dlkrs@gmail.com