Υπηρεσίες Ανάκτησης Μεταλλικών Α' Υλών ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Υπηρεσίες Ανάκτησης Μεταλλικών Α' Υλών ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Υπηρεσίες Ανάκτησης Μεταλλικών Πρώτων Υλών

Η ατομική επιχείρηση Μυλωνάς Κωνσταντίνος ιδρύθηκε το 2005 κι εδρεύει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη θέση Κοκκίνες Κροκίου του  Δήμου Αλμυρού.

Αντικείμενο των εργασιών της είναι η περισυλλογή, επεξεργασία, προσωρινή αποθήκευση καθώς και η εμπορία μεταλλικών ανακυκλώσιμων υλικών.

Η επιχείρησή μας έγινε, το 2007, το πρώτο εγκεκριμένο από την ΕΔΟΕ κέντρο συλλογής οχημάτων προς οριστική διαγραφή στο Νομό Μαγνησίας. 

Οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχουμε είναι:

- Πλήρης διακπεραίωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών της οριστικής διαγραφής αυτοκινήτων

- Συλλογή πάσης φύσεως οικιακών ηλεκτρικών και ηλεκρονικών συσκευών 

- Αποξήλωση, τεμαχισμός και απομάκρυνση κάθε είδους μεταλλικών κατασκευών, ογκοδών μηχανημάτων και τροχοφόρων 

- Αγορά και πώληση παλαιού σιδήρου και μετάλλων σκραπ (αλουμίνιο, χαλκός, ανοξείδωτο κ.α.)

Υπεύθυνος: 
Μυλωνάς Κωνσταντίνος

Διεύθυνση:
290χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Θεσ/νίκης,Κοκκίνες Κροκίου,
Αλμυρός Μαγνησίας, 37100

Τηλέφωνο:
2422023609

Κινητό:
6938510566

Fax:
2422023442

e-mail:
sokmylon@yahoo.gr